Сдружение

„За достъпна и качествена храна“

Сигнали

Можете да подадете сигнал за съмнения и нередности на хранителни продукти чрез нашия сайт.

Нашите основни цели

Информация и консултация

Да информира и консултира обществеността по проблемите, свързани с цените и качеството на хранителните продукти

Популяризиране на идеята

Да популяризира и разпространява идеята за здравословната храна на достъпни цени

Подпомагане на потребителя

Да подпомага потребителите при защита на техните права и интереси, свързани с цените и качеството на храната

Качествена храна

Да съдейства за опазване на качествената храна

За нас

Обществено полезната дейност на сдружение „За достъпна и качествена храна“ е свързана със защита правата и интересите на гражданите, свързани с проблемите относно качеството и цената на хранителните продукти и популяризиране на идеята за качествена храна на достъпни цени.

Д-р Андрей Велчев

Председател на сдружение „За достъпна и качествена храна“

Подай сигнал

ЗДКХ винаги е готова да приеме вашите сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, ветеринарномедицински продукти, цялостната дейност на Агенцията или отделни служители.

Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ не се образува производство по анонимни предложения, сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. За да може да бъде разгледан подадения от Вас сигнал/жалба/предложение моля да попълните всички задължителни полета.

Ако оплакването Ви е свързано с хранителен продукт, е необходимо да посочите от кой обект е закупен продуктът, кой е производителят, срок на годност и/или партида, разполагате ли с касов бон, етикет и/ или налично количество от продукта с цел по-бързото разрешаване на проблема.

Ако имате оплакване, предложение или запитване по друг въпрос, информацията също е желателно да бъде подробна. За да може да бъде разгледан подадения от Вас сигнал/запитване моля да попълните всички задължителни полета.

Нашите колеги ще се свържат с вас, за да ви уведомят за резултатите от извършената проверка по подадения сигнал или за да отговорят на Вашето запитване.

Форма за подаване на сигнал


Новини

Дарения

Сдружение „За достъпна и качествена храна“ e регистрирано Юридическо лице с Нестопанска цел. Ако искате да подпомогнете дейността на Сдружението, може да се свържете с нас.

Сдружение
„За достъпна и качествена храна“

Адрес

ул. „Княз Борис I“ 75, 1000 София

Телефон

0899/717-147

Email

sdzdkh.bg@gmail.com

Работно време

9:00 – 17:00 ч.

Свържете се
с нас

Бюлетин

Информирайте се за новини от Сдружение "За достъпна и качествена храна"

Не изпращаме СПАМ! Политика за поверителност