Проведе се кръгла маса на тема „Качеството и безопасността на рибните продукти в България“

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ извършва контрол на всеки етап от добива, преработката, съхранението и търговията с риба и рибни продукти. Контролът се осъществява на база оценка на риска и включва инспекции, одити и пробовземане за лабораторен анализ по преценка на инспекторите ни. Всичко това гарантира правилно извършения самоконтрол на операторите и безопасността на рибата и рибните продукти пред потребителите. Това заяви заместник изпълнителния директор на БАБХ д-р Галя Викьова по време на кръгла маса на тема „Качеството и безопасността на рибните продукти в България“, организирана от Сдружение „За достъпна и качествена храна“ и Асоциацията на производителите на рибни продукти.

Д-р Викьова подчерта, че при извършваните проверки в сектора БАБХ работи отлично с другите институции с контролни функции – ИАРА и КЗП, за което благодари.

Тя допълни, че за да бъде рибата безопасна потребителите не бива да забравят, че тази храна е чувствителна на температурни колебания. „След закупуване, особено на охладена риба и продукти е необходимо възможно по-бързо тя да бъде отново поставена в хладилно съоръжение и в кратки срокове да бъде сготвена. Това гарантира освен безопасността и добрите ѝ вкусови качества. Многократното замразяване и размразяване повишават риска от концентриране на хистамин, който неотдавна бе широкообсъждан, затова нека потребителите, също като производителите, да спазват добрите практики“, посъветва д-р Галя Викьова.

Д-р Кремена Стоева, главен експерт в дирекция „Контрол на храните“ в ЦУ на БАБХ информира, че в Република България се изпълняват пет национални програми за лабораторен контрол на безопасността на храните, в т.ч. и рибата.

„Предстои броят на тези програми да се увеличи във връзка с промяна в европейското законодателство“, отбеляза тя и допълни, че последно през 2019 година, в изпълнение на официалния контрол, има установено наличието на микробиологичен замърсител (вид листерия) при преработката на риба в България. Д-р Стоева уточни, че веднага са предприети всички законови мерки и действия още преди тя да бъде пусната на пазара. Рибата е насочена за унищожаване. За сравнение д-р Стоева каза, че през изминалата 2022 година чрез Системата за бързо съобщаване (RASFF) са обявени около 240 случая на констатирани нарушения, свързани с риба и рибни продукти, като от тях само една се отнася до България, при това за продукт, който не е произведен в страната.

Директорът на Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) доц. Тодорка Янковска отбеляза, че през 2021 година лабораторията е анализирала 120 проби от риба и рибни продукти, а през 2022 година – около 80, за установяване наличието на остатъци от ветеринарни лекарствени продукти и замърсители. Тя отбеляза също, че лабораторията извършва изпитвания и на вносни риби от трети държави, освен на българското производство. „Изпълнението на тези програми за лабораторен контрол по голям брой показатели е държавната гаранция, че произвежданата в България риба и част от вноса в ЕС отговаря на стандартите за безопасност и качество на храните“, каза доц. Янковска. Тя също обърна внимание на изследванията за остатъчни количества от хистамин в рибата. „За 2021 година имаме анализирани 116 проби, а за 2022 година – 68 за изследване за хистамин. Пробите са взети при официален контрол, при самоконтрола на операторите, както и от внос. Няма установени случаи на наднормено съдържание на хистамини“, заяви доц. Янковска и увери, че рибата на пазара е безопасна.