Българската агенция по безопасност на храните затвори 2 обекта при проверки покрай Гергьовден.

В периода от 2 до 6 май са проверени 1498 обекта за търговия на дребно и заведения за обществено хранене. От тях 1103 са по планов контрол, а 45 по сигнали и оплаквания от граждани.

Причината за единия затворен обект е несъответствия на материално-техническата база, а в другия за неспазване на хигиенните изисквания и липса на записи, свързани в Системата за управление безопасността на храните.

При инспекциите са съставени 15 акта за констатирани административни нарушения и 76 предписания. Унищожени са 53 кг храни, а 161 кг и 8 литра храни от животински и неживотински произход са възбранени и насочени за унищожаване. Част от стоките са били с изтекъл срок на годност, неправилно съхранени или без етикети.

Припомняме на гражданите, че могат да подават сигнали в секция „Подай сигнал“ на Сдружение За достъпна и качествена храна www.zdkh.bg