Сдружението „За достъпна и качествена храна“ организира кръгла маса на тема „Хранителни добавки – изисквания за регистрация, търговия и контрол“. Целта на дискусията е да очертае основните предизвикателства пред производството, вноса и търговията с хранителни добавки и да популяризира важната информация, свързана с тяхната безопасна употреба.

Въпреки нормативните изисквания и регистрационния режим, все още масово хората не знаят на какви условия трябва да отговарят хранителните добавки и все още се допускат нарушения, свързани с тяхното предлагане и приемане. В миналото най-често нарушенията бяха свързани с етикетирането и представянето на хранителните добавки, и с наличието на информация, представляваща здравна претенция при условие, че представянето и рекламата не трябва да приписват на хранителните добавки свойства да предпазват и лекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства.

Често се наблюдаваше и несъответствие в максимално допустимите количества витамини и минерали при хранителните добавки.

Дали с днешна дата нормативната уредба се спазва по-стриктно и хората са по-добре информирани за ролята на хранителните добавки, ще дискутират днес представители на неправителствения сектор, на Агенцията по храните, Комисията за защита на потребителите, търговците и производителите на хранителни добавки.

Линк към статия https://bnr.bg/post/101997031/sdrujenie-pravi-kragla-masa-za-hranitelnite-dobavki2188