Весела искрица в сърцата трепка,

че Новата година идва вече.

Нека щастие да ни съпътства,

по пътя дълъг на успеха!

Още по-достъпна и качествена храна на нашите трапези със съвмести усилия за нашата българска кауза и продукти с доказано високо ниво!

Честита Нова Година от екипа на Сдружение за достъпна и качествена храна!