Сдружание за достъпна и качествена храна е гост на Годишен отчетен доклад за дейността на Асоциция на производителитена рибни продуки BG FISH за 2022 г.

На Събитието присъстват: Г-н Георги Събев- Заместник-министър на МЗм Г-н Ивайло Симеонов- Директор на Дирекция ОПОР, МЗм Д-р Иван Шиков- Изпълнителен Директор БАБХ Д-р Галя Викьова — заместник изпълнителен директор БАБХ Доц. д-р Ваня Стаматова — Изпълнителен директор на ИАРА Г-н Христо Панайотов- Заместник Изпълнителен Директор на ИАРА Г-жа Красимира Бръмчева — Директор на Дирекция „Управление на водите“, МОСВ К.д.п. Валентин Енчев— Директор на Дирекция „Морска администрация — Варна“ К.д.п. Живко Петров— Директор на Дирекция „Морска администрация — Бургас“ Велислав Вангелов — Организация на производителите Черноморска мида Г-н Андрей Велчев- Председател на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ Покана към медии в Бургас и региона

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22
от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно Годишно отчетно Общо събрание, което
ще се проведе на 15.05.2023 г. в гр. Бургас, хотел „Аква“, комплекс Лазур от 14:30 ч.
/Адрес х-л «Аква» – гр. Бургас, бул. Демокрация, к-с Лазур 8000, тел.: 0882 425 010./
Общото събрание ще се проведе както присъствено, така и онлайн.

ЛИНК ЗА ЖИВО ИЗЛЪЧВАНЕ:


Дневен ред:
1. Откриване на събранието. Представяне на официалните гости.
2. Избор на водещ на събранието и протоколчик-преброител.
3. Прессъобщение за медиите.
4. Представяне на новите членове на БГ ФИШ.
5. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.
6. Приемане на отчет за дейността за 2022 г.
7. Разни – текущи казуси.
– Риболов в изключителната икономическа зона на България и Румъния. Права и
задължения на флота;
– закъсняващи и неизплатени помощи по Ковид мерките от 2021 г.;
– предстоящо подпомагане на сектора заради загубите причинени от войната в
Украйна, срокове;
– предстоящ старт на новата програма ПМДРА 2021-2027 г.;
– рибарски пристанища.
8. Други.
Линк за онлайн среща през Zoom:
Topic: Yordan Gospodinov’s Zoom Meeting-Общо събрание АПРП БГ ФИШ
Time: May 15, 2023 14:30 Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81524621411?pwd=U09xYlJ2MHNpeEdxK3d2OGFEczdEZz09
Meeting ID: 815 2462 1411

Passcode: 653767