Сдружение „Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и „Национална асоциация на картофопроизводителите“ са инициатори, поканени са лектори от МЗм

На 4 февруари 2023 г. в Пловдив ще се проведе информационно-образователна кампания относно схемите и мерките за подпомагане, предвидени за прилагане в Стратегическия план за Кампания 2023. Инициатори са Сдружение „Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и Национална асоциация на картофопроизводителите“, които обединяват над 1 000 активни земеделски производители, извършващи дейност в сектор Плодове и зеленчуци.

Експерти от Министерството на земеделието ще представят на производителите на плодове и зеленчуци най-актуалната информация за новите политики и практики, които са заложени в Стратегическия план. Акцент ще бъде поставен и на биопроизводството. Покани за участие са отправени към министър Гечев и към неговите заместници.

Организаторите планират провеждането на още една такава среща, само че в Северна България.