Сдружението за достъпна и качествена храна стартира новата си рубрика заедно с Българска агенция по безопасност на храните, с първи гост д-р Иван Генчев, директор на Дирекция Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ в БАБХ

Темата на разговора е , новата европейска директива, според която могат да бъдат употребявани и други животински видове в хранителните продукти . Тази директива разбуни духовете, както в социалните мрежи, така и в медиите.

Д-р Генчев уточни, че директивата е от 2015 г и обхваща всички храни, които не са традиционни за консумация от гражданите до този момент. Преди 3 години започна усилено да се говори за употребата на инсектициди и по специално за брашнения червей, който е ларва на брашнения бръмбар . Проведени са серия от изследвания , които доказват безопасността на този вид инсектицид и вече може да се класифицира като „ нова храна“ , допълни още д-р Генчев.

В директивата се опоменавя в кои храни може да присъства този животински продукт, в какви количества и в какъв вид ( изсушени, на прах или замразени). До момента в употреба може да бъдат включени само брашнения червей, домашния щурец, прелетен щурец , малък мрачник.

Д-р Генчев успокои потребителите, че други видове докато не бъдат изследвани и одобрени няма да бъдат влагани в никакви храни и ако някой си позволи да употребява насекоми извън списъка в директивата, ще бъде подлаган на сериозни санкции от страна на Агенцията по безопасност.

Директорът на БАБХ заяви, че задължение на всеки производител е да обяви насекомото, което е вложено в дадения продукт като изписва неговото латинско наименование , наименованието на български и вида в който присъства, и задължително е да бъде обявен като алерген, така, че потребителите, които имат проблеми да бъдат запознати.

От агенцията обещаха да оказват пълен контрол на фермите, в които се отглеждат насекомите и да се следи пътя на инсектицидите от фермата до трапезата. Изсушавайки се насекомите минават висока термична преработка и това обеззаразяване гарантира безопасност на крайния продукт, категоричен е д-р Генчев. Досега няма сигнали за употреба

 

 

на инсектициди в българските продукти или ако има такива, все още не са достъпни до голяма част от поребителите . В другите държави от ЕС може да има по-голямо разпространение , но няма сигнали за обществено недоволство.

В заключение директора на БАБХ добави, че това са продукти, които предстои да се използват, но самите потребители ще са информирани за тяхното прилагане в продукта и те само ще преценят дали да закупят този продукт или не.

Много е важно потребителят да наблюдава етикета и да чете какво да съдържа. Ако има разминаване между етикета и съдържанието вътре може да подадете сигнал и ние да врезем в ролбята си на медиатор между потребители и институциите, както и съответните органи и оператори, напомня Председателят на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ д-р Андрей Велчев.

https://fb.watch/iEpVNArWfo/https://fb.watch/iEpVNArWfo/