Участници: д-р Андрей Велчев – председател на Сдружение „За достъпна и качествена храна“, д-р Галя Викьова – заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За участие за поканени представители на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Асоциацията на производителите и вносителите на хранителни добавки в България (АПВХДБ).

Събитието предизвика изключителен итерес сред институциите, които отговарят за качеството и режима на одобрение на хранителните добавки, както и на производители и изявени фитнес експерти и експерти по храненето.

Пазарът на хранителни добавки нараства стабилно с 10 – 15% ежегодно, а агресивните маркетингови кампании и рекламни похвати, в които участват и известни личости и инфлуенсъри, правят употребата на хранителните добавки, на които се приписват непритежавани от тях качества и ползи, атрактивна сред пирока аудитория.

Присъстващите, в лицето УС на сдружението „За достъпна и качествена храна“, членове на ръководството на Българската агенция за безопасност на храните, Дирекция по политики на агрохранителната верига към Министерство на земеделието, и храните, Министерство на икономиката, Икономическа полиция към МВР, Комисията за защита на потребителите, изявени имена в областта на фитнес сектора, както и на производството и разпространение на хранителни добавки се обединиха около тезата, че режимът на регистриране и последващ контрол на хранителните добавки е добре структуриран и се спазва от страна на институциите, които са отговорни за това, но сериозен проблем остава предлагането на вещества, наричани „хранителни добавки“ в интернет пространството и сайтове за електронна търговия, чието съдържание не е нито известно, нито може да бъде проследено и тествано.

Приписваните чудодейни свойства на някои хранителни добавки ги правят примамливи, а липсата на достатъчна информираност и култура на предлагане и ползване на подобни вещества често крие опасности за здравето на хората с хипертония, сърдечни и др. здравословни проблеми др.

Основно заключение от кръглата маса бе необходимостта от широкомащабна информационна кампания, която да обхване на практика всички активни възрастови групи и в нея да участва както неправителствения сектор в лицето на различни сдружения и асоциации, така и институциите в лицето преди всичко на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Здравната комисия в Народното събрание, медиите. „Това е само началото“, каза д-р Андрей Велчев, председател на УС на сдружението „За достъпна и качествена храна“.

„Обнадеждени сме от сериозния интерес от страна на основни институции, които участват в регистрацията и разрешаването на хранителните добавки и медиите. В същото време недоумение буди незаитересоваността на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, към които ще се обърнем с писмо за съдействие и ще поискаме среща.“, добави д-р Велчев.

„Очакваме сформирането на комисиите в Народното събрание, за да поискаме съдействие и от ресорните комисии по здравеопазване и образование, както и от Съвета за електронни медии по отношение на рекламните кампании, при които се популяризират хранителни добавки. Още в първата половина на м. юни ще се обърнем към Столична община и кмета Васил Терзиев за съвместна работа сред общинските учебни заведения“, завърши Андрей Велчев.

https://video.bta.bg/2024/05/28/0000.Pressclub-BTA–28.05.2024–11-04.mp4_up

<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzdkhbg%2Fvideos%2F1632851497550770%2F&show_text=true&width=560&t=0″ width=“560″ height=“429″ style=“border:none;overflow:hidden“ scrolling=“no“ frameborder=“0″ allowfullscreen=“true“ allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share“ allowFullScreen=“true“></iframe>