ПОКАНА

ОТ: Сдружение „ЗА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ХРАНА“,

ЕИК 206898874,

със седалище в гр. София, п.к. 1000 и адрес на управление р-н Триадица, ул. “Княз Борис I” № 75, ет. 2, ап. 4,

представлявано от Андрей Велчев – Председател на Управителния съвет, с данни за контакт 0889306753 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

Сдружение „За достъпна и качествена храна“ Ви кани на кръгла маса на тема “ ЗА КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО”. Събитието ще се проведе на 03.05.2023 г., СРЯДА  от 11:00   в  НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ, БТА гр. София, бул. Цариградско шосе № 49.

Събитието ще протече при следния дневен ред:

11:00 – 11:10 часа   Встъпителни думи на председателя на Сдружение “За достъпна качествена храна” д-р Андрей Велчев“ ЗА КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО

 12:30 часа Закриване на събитието – кетъринг

 СЪОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЕТО СА:

Националната лозаро-винарска камара

Поканени гости на събитието са:

Явор Гечев, Служебен министър на земеделието, храните и горите

Д-р Асен Меджидиев, Служебен министър на здравеопазването

Изпълнителна агенция по лозата и виното – ИАЛВ

Представители на:

КЗП

КЗК

Активни потребители

Сдружението за модерна търговия

С уважение,

 Д-р АНДРЕЙ ВЕЛЧЕВ

Председател на Сдружение
„За достъпна и качествена храна“