СЛЕД ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ДО ЗДКХ ВЪВ ВАРНА И ВЕЛИНГРАД:  

В рамките на последните 45 дни до Сдружение за достъпна и качествена храна достигат множество сигнали от потребители получили временни стомашни неразположения като гадене, повръщане, тежест, болки в стомаха и стомашен дискомфорт  след консумация на храни като сладолед, царевица на кочан или в чаша, палачинки, фалафели и др.продукти, които са закупени от преместваеми обекти,  временни и подвижни обекти и машини за сладолед.

Голяма част от сигналите бяха свързани с неспазването на температурния режим на съхранение на сладоледа и липсата на етикети в град Варна и Велинград. За конкретните нарушения екипът на ЗДКХ са сигнализирали ръководствата на  НАП, БАБХ и РЗИ.  

Това установява и наша проверка на обектите за търговия със сладолед, царевица, палачинки, понички и други бързи храни продавани в преместваеми обекти.  При първите проверени обекти на принципа таен клиент  по продължението на бул. „Приморски“ 2, 9000  във Варна освен липса на работно облекло на персонала не се дава информация за произхода на сладоледа, температурата на съхранение, която трябва да бъде  минимум „-18C◦”, срокът на годност, придружаващите документи, етикетировката, и дали често сменящите се продавачи разполагат със здравни книжки и  защо е толкова занижена хигиената в обектите. Основен проблем  са и често неиздаване на касови бонове дори при поискване с аргументи, че или устройството не работи поради високи температури или няма връзка с НАП и интернет. 

Положението във Велинград е почти сходно, на количките за царевица намиращи се на пешеходната улица  на 35 градуса са изложени пластмасови шишета с майонеза и кетчуп. Пред заведенията за пица на парче, отново има изложена на високи температури кетчуп и майонеза. В обектите за продажба на сладолед, фунийките не са обвити със салфетка, а продавачката умело ги пипа с ръка . Лъжичките, които са поставени пред павилиона не са опаковани всяко във фолио, а биват умело лазени от мухи и насекоми.  Лъжичката за сипване на сладолед се поставя в една чаша с вода и умело се бърка във всички видове сладолед само с една лъжичка. В обекта в кв. Чепино, също хигиенните навици са доста занижени- обслужващия персонал пипа всичко с ръка( без да има поставени ръкавици), продукти се вземат с ръка ( кюфтета, кебапчета)и се поставят в чинийка на клиента.

Екипът на ЗДКХ разполага със снимки от временни и подвижни обекти и машини за сладолед, нарушили гореспоменатото.

 Обръщаме внимание, че НЕиздаването на касов бон затруднява, както работата на институциите, така и дейността на Сдружението- порада неналичие на касов документ трудно може да се локализира конкретен нарушител и да се подаде коректно сигнал към БАБХ или нашата платформа. Голяма част от нашите сигнали не съдържат този елемент.

 Екипът на СЗДКХ е в готовност да се командирова свои членове за съвместна проверка и да заснеме материал с колеги от медии, при нужда, чрез разпространяване на прессъбощение и други методи за публичност- като сайт на сдружението www.zdkh.bg и Фейсбук страницата достигаща до над 7.5 млн потребители за последните 60 дни.

За да гарантира правото на потребителите да получават пълна и вярна информация за храните, които закупуват и консумират, и за съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава и през 2023 г. организирането на съвместни проверки с представители на Асоциация на млекопреработвателите, Национална асоциация на млекопреработвателите. Комисия за защита напотребителите и сдружение „За достъпна и качествена храна като извършва контрол на предлаганите на пазара млечни продукти за нерегламентирано влагане на немлечни мазнини, и за съответствие по физикохимични показатели съгласно технологична документация (ТД) на производителя, чрез вземане на проби от търговска мрежа.

От началото на м. септември 2022 г. пробовземане на млечни продукти от търговска мрежа се извършва освен на територията на град София, така също и на територията на страната.

За първите седем месеца на годината от търговска мрежа са взети 106 бр. проби млечни продукти, които са изпитани за наличие на немлечни мазнини и за съответствие по физикохимчни показатели съгласно технологичната документация на производителя. От тях 2 бр. млечни продукта са произведени извън територията на България. При извършените лабораторни изпитвания е установено влагане на немлечни мазнини в една проба млечен продукт, а отклонения от зададените физикохимични показатели са установени в 21 бр. млечни продукти.

За установените несъответствия БАБХ е предприела действия по компетентност към бизнесоператорите, производители на млечните продукти

Продължава практиката ръководствата на големите търговски обектии и фирми първи да биват уведомени, за сигнали засягащи храни с изтекъл срок на годност, видимо лошо качество и разминавания в етикетите. В случай, че не отговарят на нашите и потребителски писма и сигнали, нашият екип  сезира компетентни органи, каквито са последите два сигнала за голям хранителин магазин в гр. Котел и две от големитге вериги“, каза  Председателя на Сдружение  „За достъпна и качествена храна“  д-р Андрей Велчев.

Платформата за подаване на сигнали от страна на потребителите за съмнения и нередности на хранителни продукти  поддържа добър контакт и комуникация между всички институции, ангажирани с гаранцията за достъпна, качествена и произведена от български производители храна. Платформата е достъпна през сайта на сдружението – www.zdkh.bg, като за последните три месеца тя има над 10 млн посещения и стотици сигнали.