Национален бизнес форум „Храните – вкус, качество или реалност“ се провежда днес в Дома на науката и техниката в София за шестнадесети път. Събитието е организирано от Съюза по хранителна промишленост при Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Днешната кръгла маса е разделена на два панела, в които ще бъдат обсъдени темите за новите геномни техники и за опаковките на храни.

„Всички знаете, че живеем в епохата на големи промени, преходи, кризи, турбуленции, непредвидима бизнес среда, на цифрови технологии. Както на мен ми е трудно да се ориентирам дали да подкрепя или не нещо, значи много хора имат нужда от обяснение, за да си формират мнение“, отбеляза председателят на Съюза по хранителна промишленост д-р Светла Чамова.

По думите ѝ всеки от нас има роля за утрешния ден, а отговорите на тези въпроси могат да ни напътстват за решението на най-различни проблеми. Мисията на Съюза по хранителна промишленост е да бъде надежден доставчик на информация, заяви Чамова.

Според нея на пазара има добра храна, но трябва да я познаваш, за да знаеш това. Тук отново беше подчертано, че информация може да се намери на първо място на етикета, затова той трябва да се чете. Той е личната карта на всеки един продукт, посочи Чамова.

Д-р Милена Кръстанова, главен редактор на списание „Ветеринарна практика“, която е модератор на първия панел, откри дискусията по него и представи участниците Кирил Вътев, предприемач и бивш министър на земеделието и храните, проф. Иван Атанасов, директор на Агробиоинститута към Селскостопанска академия (ССА), д-р Мадлен Василева от Център за оценка на риска по хранителната верига и проф. д-р Донка Байкова от медицински център „Марковс“.

„Мислим, че вече е дошло време да се предоставя повече достъпна и разбираема информация относно тази тема, толкова болна за обществото – новите геномни техники и безопасността“, каза д-р Кръстанова, допълвайки, че сме пред прага на верига от нови отговори, но и на още повече нови въпроси, които възникват. Има активни дискусии сред учените, регулаторите, индустрията и обществеността относно потенциалните ползи и рисковете от новите геномни техники. Обществените консултации и научните панели играят важна роля в процеса на регулация, което е причина за поставянето на тази тема, обясни д-р Кръстанова.

Тя посочи, че днес ще се опитат да обсъдят всички опасения на заинтересованите страни като потенциалното въздействие върху околната среда на продуктите, произведени с новите геномни техники, потенциалните заплахи за определени видове предприятия и правото на потребителите на повече информация.

По темата за новите геномни техники участие ще вземат също д-р инж. Светла Николова от Сдружение „Агролинк“, зооинженер Любка Динева от фирма „Вианд“, Марк Цеков, биопроизводител на плодове, сокове и ябълков оцет, Денислав Крумов, производител на овощни насаждения.

Що се отнася до втория панел на събитието, д-р Чамова посочи, че целта е запознаване със случващото се в европейската и национална политика по отношение на опаковките. Тя подчерта, че това е изключително важен въпрос, тъй като всички сме наясно с проблемите със замърсяването.

Модератор на втория панел ще бъде инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. В него участие ще вземат Елеонора Юрукова от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите, д-р Димитър Димитров от дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието и храните, Цветанка Тодорова, председател на УС на Браншова асоциация Полимери, инж. Майя Стойчева от ИЦ „Алмитест“, Илияна Павлова, директор „Околна среда“ в Българската стопанска камара, проф. д-р инж. Стефан Стефанов от Университета по хранителни технологии в Пловдив, д-р Драга Попова, зам. председател на УС на Сдружение за достъпна и качествена храна.

Участниците във форума ще обсъдят общата визия и какво е необходимо за решаване на реалните проблеми по отношение на качеството на храните, предлагани на българския пазар. Всички мнения и предложения от събитието ще бъдат обобщени и изпратени до ведомствата, които имат отношение към проблема.