СДРУЖЕНИЕТО ЗА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ХРАНА ПРЕДСТАВИ ПРЕД РЪКОВОДСТВОТО НА ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ СВОИТЕ КАУЗИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Представители на Сдружението за достъпна и качествена храна (СДКХ) се срещнаха с парламентарната група на ПП „Има такъв народ” в сградата на Народното събрание по тяхна покана. На срещата, от страна на ПГ на ПП „Има такъв народ“ присъстваха председателят на парламентарната група, Тошко Йорданов и Драгомир Петров, член на Комисията по земеделието, храните и горите. Сдружението за достъпна и качествена храна беше представено от Деляна Цанова, Николай Немигенчев, Андрей Велчев и Добрин Цанов.

По време на срещата представителите на СДКХ запознаха депутатите със сериозните проблеми, свързани с качеството на храните, които се продават на българските граждани в търговската мрежа в страната и нежеланието на институциите да предприемат строги мерки за гарантиране на правото на хората да получават достъпна и качествена храна и почтено отношение от страна на производителиите.

„Благодарим на ръководството на ПГ на ПП „Има такъв народ“, че ни чуха и разбраха, че наистина има проблем, който трябва да бъде решаван с действия, а не с отричане“, каза Андрей Велчев, председател на УС на СДКХ. „Има такъв народ се оказаха единствената парламентарно представена политическа партия, която се ангажира да съдейства за решаване на проблемите на българскте граждани, свързани с качеството на храните и закондателни инициативи, които да гарантират коректността на българските производители“, добави Андрей Велчев.

„Има такъв народ“ е и единствената парламетарно представена политическа партия, която обърна внимание на законодателната инициатива на СДКХ за оповестяване на имената на производителите, които системно нарушават изискванията за качество на храните, които произвеждат.

Представителите на СДКХ изразиха своето удовлетворение от възможността да работят заедно с депутатите за законодателни промени и реализиране на политики за предотвратяване на лоши практики и въвеждане в заблуда на гражданите по оношение на качеството и съдържанието на хранителните продукти в търговската мрежа в страната.

СДКХ ще продължи да търси подкрепа и от останалите парламентарно представени партии за внесеното преди година предложение за двойни санкции за рецидив на производител и търговец и двойна санкция за рецидивно нарушение при производство и представяне на хранителни продукти. Глобата трябва да важи както

за производители, така и търговци, които заместват, подправят или представят подвеждащо даден хранителен продукт. В момента санкциите са от 2000лв до 4000 лв, а за бизнес оператор – от 4000 лв до 6000 лв.

Предложението за промяна в Закона беше внесено от Председателя на УС на Сдружението Андрей Велчев в деловодството на Народното събрание на вниманието на двете парламентарни комисии и е в отговор на множеството запитвания от медии и потребители след публикуваните резултати от тестването, в акредитирана международна лаборатория, финансирано и заявено от СДКХ, които доказаха,  че само 1 от 10-те най-скъпи и най-популярни на пазара овчи сирена наистина съдържат само овче мляко.

„Работим в една посока – защита на правото на българските граждани на достъпна и качествена храна и тази кауза ни обединява, защото това е кауза в защита на нашето здраве и жизнен стандарт“, каза председателят на УС на СДКХ Андрей Велчев.  „Няма да спрем пред пречките и трудностите, нито ще приемем това статукво по отношение на храните в България“.