Платформата за подаване на сигнали от страна на потребителите за съмнения и нередности на хранителни продукти zdkh.bg започва новата 2023 г. с редица сигнали засягащи качеството на хранителни продукти продавани в търговската мрежа, като два от тях бяха подадени в Българска агенция по безопасност на храните.

Те са за два продукта със съмнения, че вредят на здравето на потребителите. Единият от тях е за българска леща със завишено съдръжание на камъни и други съмнители елементи, а другия засяга вино в кутия тип „Мерло“ с вкус на парафин и нафта.

За да подаде сигнал потребителят трябва да въведе своите имена, имейл адрес и телефон, за да подаде сигнал на страницата на сдружението. Има и текстове поле, в което да се опишат нередностите, както и възможност за прикачване на снимка или файл.

Сдружението продължава да бъде добър контакт и комуникация между всички институции, ангажирани с гаранцията за достъпна, качествена и произведена от български производители храна. В рамките на миналата година са реализирани над 52 интервюта, като освен рубриките за разговори с производители и потребители, вече има и нова – за диалог с представители на браншовите организации.

Сдружение „За достъпна и качествена храна“ е организация с нестопанска цел в обществена полза. Нейният предмет на дейност  е защита правата и интересите на гражданите, свързани с проблемите относно качеството и цената на хранителните продукти и популяризиране на идеята за качествена храна на достъпни цени.

В края на миналата година екипът на ЗДКХ предложи фирмите, които системно предлагат на пазара лоши храни и периодично са хващани в нарушение, да се обявяват публично, а не както е в момента да остават в тайна. Идеята бе представена на кръгла маса през декември 2022г. в присъствие на производители на сирена и кашкавали, които изразиха публично позиция, че не отговарят на истината твърдения, че в магазинната мрежа масово се предлагат сирене с високо водно съдържание и това не е отбелязано на етикетите.

„Предлагаме информацията за повторно нарушение на разпоредбите, забраняващи съзнателно заместване, добавяне, подправяне на храна или опаковка, с които контролните органи разполагат да е публична, коментира председателят на УС на сдружението Андрей Велчев.

Сдружението вече е готово с проектотекст на тази поправка в Закона за храните, който предвижда конкретно да се посочват стоката, описание на установеното нарушение, предприетите от контролния орган мерки за предотвратяване на нарушението и вече е поискало становище от Министерски съвет, Министерство на земеделието, Комисията по земеделието, храните и горите към 48-то Народно събрание и заинтересованите браншови организации.