Сдружение За достъпна и качествена храна с прискърбие съобщава, че:

ПОЧИНА

академик Мария Балтаджиева

на 90 години

Академик Мария Балтаджиева е световноизвестен учен в областта на технологията на млякото и млечните продукти. Член е на престижни чуждестранни организации, сред които Интернационалната федерация на откривателите. Световната съдийска комисия по качеството на млечните продукти, експерт на Международната федерация по млякото. Носител е на най-високата награда за научно-техническо творчество – вписване в Златната книга на откривателите и изобретателите в България. Дългогодишен ръководител на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“, декан на Технологичния факултет, зам,-ректор на УХТ със значителен принос за развитието на международното сътрудничество на университета.

Акад. Балтаджиева е член на националното ръководство на Съюза на учените – България. „Доктор хонорис кауза“ на Университета по хранителни технологии.

Загубихме един прекрасен, ерудиран човек и колега, изживял достойно жизнения си път!

Изказваме искрени съболезнования на близките й!

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!

От членовете на  Сдружение За достъпна и качествена храна