Сирената са тествани в акредитирана международна лаборатория по поръчка от „Сдружение за достъпна и качествена храна“ след силен потребителски интерес и стотици запитвания в платфармата www.zdkh.bg

Резултатите от изпълнените от една от най-авторитетните референтни международна лаборатории тестове на 10 вида български овче сирене и кашкавали, показаха, че само един вид от тестваните най-скъпи и най-популярни овчи сирена и кашкавали са приготвени само от овче мляко, като фрапиращ дори екипа на лабораторията е резултата на биволско сирене без нито грам биволско мляко, което е предизвикало необходимостта тестовете да бъдат повторени и потретвани. Производителят е сред водещите фирма в бранша.

За първи път български клиент поръчва този тип освен количествен и качествен анализ от типа изследвания qDNA – неинвазивни и силно чувствителни с възможност за откриване на много ниски нива на присъствие на видове от една проба.

Останалите, освен овче мляко, съдържат и до 50% краве мляко и практически са смес, а са обявени за овче сирене. Тестовете са поръчани и финансирани от „Сдружение за достъпна и качествена храна“ като част от дългогодишната програма за граждански контрол върху хранителните продукти и огласяване на информация за тях, чиято масовост се възпира от действащото законодателство и липсата на конкретни действия от българските институции срещу рецидивисти в сектора от едни и същи производители.

„Тази, за съжаление, очевидно широко разпространена практика сред българските производители на сирена, не само ощетява потребителите, които плащат по-високата цена. Тя е опасна, тъй като въвежда в заблуждение хора, които купуват„овче сирене“ по здравословни причини, а не единствено заради вкусовите качества на продукта“, каза Андрей Велчев, Председател на управителния съвет на „Сдружението за достъпна и качествена храна“. „Констатираното нарушение е нарушение и на принципите на конкуренцията, защото към настоящия момент 1 литър овче мляко е три пъти по-скъпо от кравето мляко, с което се размесва. Така тези иначе реномирани производители на овче сирене се облагодетелстват неправомерно от използването на продукти с по-ниска себестойност и така получават конкурентно предимство пред коректните български производители“, добави Андрей Велчев.

Част от решението на проблема, според Сдружението, би могло да бъде приемането на отраслов стандарт, който доброволно да се спазва. Но държавата трябва, в лицето на БАБХ и КЗП, да изиграе своята решаваща роля за контрол и санкции на некоректните производители.

„Сдружението за достъпна и качествена храна“ припомня, че наличието на суровини и съставки, които не са изрично упоменати в етикетите на крайния продукт, е забранено.

„Настояваме за законови промени, които да разрешат на държавните контролни органи да оповестяват публично имената на компании, нарушаващи разпоредбите за произвеждане на качествени храни“ каза Андрей Велчев. „Недопустимо е държавата да толерира производители, които мамят клиентите, трупат неправомерни печалби и застрашават здравето на хората“.

Ако и този път резултатите не доведат до нужните мерки за защита на потребителите, предстои да проведем нарочна пресконференция с която да оповестим следващите ни стъпки целящи максимално широка възможност за информиран избор на българското общество при покупка на некачествени хранителни продукти продавани в търговската верига, допълни г-н Велчев.