РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО

Д-Р АНДРЕЙ ВЕДЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ХРАНА“ ДО

ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛАТА МАСА „ЗА КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО“
УВАЖАЕМИ ДОКТОР ВЕЛЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ОРГАНИЗАТОРИ И УЧАСТНИЦИ,
Поздравявам Ви за инициативата да организирате кръглата маса, посветена на
качеството на българското вино. За съжаление, поради изключителната ми ангажираност, ще бъда възпрепятстван да присъствам на събитието.
Оценявам усилията и целенасочената дейност на Сдружение „За достъпна и
качествена храна“ за подобряване достъпа на българските граждани до качествена храна, както и за популяризиране на значението на здравословното хранене за всеки човек. Сигурен съм, че такава е целта и на настоящия форум.
Без съмнение качеството на храните и напитките, които се предоставят на родния
пазар, е от изключително значение за българските граждани, защото има пряко отношение към техния здравен статус и стандарт на живот. Затова е важно действията на държавата, на индустрията и на неправителствения сектор да бъдат насочени в една посока – ясен произход, безупречно качество и гаранция за безопасност на предлаганите продукти. В тази връзка производителите и търговците трябва да бъдат окуражавани да станат съмишленици и част от държавните политики за намаляване на вредните за здравето фактори чрез усъвършенстване на комуникацията с потребителите и клиентите и чрез провеждане на тематични инициативи в интерес на общественото здраве.
Пожелавам Ви ползотворна работа на кръглата маса „За качеството на българското
вино“!

Бъдете здрави!
03.05.2023 г.
Гр. София
Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО