ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ХРАНА“ СЛЕД ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „НА КОГО СЛУЖИ МАНИПУЛАЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО СИРЕНЕ?“

Сдружението е учредено преди 3 години с цел да повдигне темата за качеството на българските продукти. Дейността на Сдружението е абсолютно безкористна и на доброволни начала и е подпомагана от над 30 човека, които се борят за каузата – “качествена и достъпна храна от български производители”.
Основна цел на Сдружението е защита на правото на българските граждани да получават качествени и здравословни хранителни продукти със съдържание, отговарящо на етикета в търговската мрежа.
Над 500 сигнала годишно постъпват в нашата потребителска платформа www.zdkh.bg – жалби, сигнали и оплаквания, свързани с търговци и производители.
Потребителите се обръщат най-често към екипа на нашето Сдружение предимно заради проблеми, свързани с храни от т.нар. малката потребителска кошница.
С нашите средства и усилия, се стремим да проверяване сигналите от граждани преди да ги предадем към компетентните институции. Целта ни е да им предоставяме единствено сигнали, които считаме за основателни.
Предвид горното използваме услугите на акредитирани европейски лаборатория, като тестваме продуктите при тях. Поради съмненията, изразени във връзка с използваните лаборатории, сме в готовност да изискаме становище от компетентните наднационални европейски органи относно акредитацията и методите, които са използвани.
Към момента сме подали над 50 сигнала към БАБХ. Всички сигнали депозираме по един и същи начин, представяйки на компетентния орган информацията, която ни е налична, включително направените в акредитирани лаборатории тестове.
И при последния случай сигнал с вх. № 18488 от 25.09.2023 е подаден по указния ред, включително и протоколите от акредитирана германска лаборатория. Той е адресиран до БАБХ с молба за реакция в полза на потребителите.

Относно твърдението, че разпространяваме информация за “недоизяснени случаи, но те се представят на крайния потребител и увреждат имиджа на българския продукт“ обръщаме внимание, че до момента при подадените сигнали от наша страна БАБХ е упражнявала своите контролни функции. Болшинството на приключили проверки на БАБХ, инициирани по наши сигнали, са завършвали с актове, издадени на нарушителите и/или предписания.
Доколкото разбираме, именно такъв е случая и с предходен наш сигнал с вх. №. 9850 от 19.05.2023. по повод качеството на продукти „овче сирене“. След оповестяванетона стартирало производство от страна на КЗК, официално беше публикувана следната информация:
„ В предоставената от БАБХ информация (от м. юни и м. септември 2023 г.) се посочва, че във връзка с получен от Сдружението сигнал са взети четири проби овче сирене от търговската мрежа от произволно избрани партиди, което е произведено от посочените в сигнала млекопреработвателни предприятия. Пробите са изпратени в лаборатория в Хърватия, определена поради използването на акредитиран метод за откриване на казеин от краве мляко в млечни продукти от овче, козе, биволско мляко и смеси от тях. В резултат от проведените лабораторни изпитвания в две от пробите е установено наличие на краве мляко – овче сирене „*****“ (производител *******) със съдържание 63 ± 7,55% краве мляко, и овче сирене „*************“ (производител ***************“) със съдържание 7 ± 0,84% на краве мляко.

От цитираното по – горе Решение № 954 от 28.09.2023 г. на КЗК, публично достъпно на адрес: https://www.cpc.bg/news-319 , разбираме, че във връзка с наш сигнал БАБХ е упражнило правомощията си и в следствие на извършен контрол от страна на административния орган на две млекопреработвателни предприятия са издадени актове за налагане на административно- наказателни мерки по Закона за храните.
Считаме, че горното е абсолютно доказателство, че сигналите ни не са безпочвени, а напротив –притесненията ни се потвърждават от БАБХ.
Относно критиката, защо не оповестяваме имената на съответните нарушители, ние нямаме за цел да увреждаме ничий имидж и да нарушаваме българското законодателство. Напротив, ние искаме единствено гаранция, че срещу парите си потребителите получават продукт отговарящ на написаното върху опаковката му.
Ще продължим да защитаваме правата на българските граждани, колко и силен да е натиска срещу нашите действия. Всеки българин има правото да консумира качествена храна.