УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уважаеми приятели на Сдружание за достъпна и качествена храна”,

Бих желал да ви информирам за настъпилите персонални промени в Управителния съвет на “Сдружание за достъпна и качествена храна”, в сила от 01.02.2024 г.

Считано от 1-ви февруари,л 2024 г Сдружението напусна г-н Момчил Димитров, който депозира собственоръчно написана молба, без да посочва мотиви за решението си. Г-н Димитров има богат опит и познания в областта на връзките с обществеността и.комуникациите. УС на Сдружанието изразява своята благодарност за усилията и енергията, които г-н Димитров вложи в изпълнение на своите ангажименти за каузата на сдружението ѝ му желае здраве и успехи в новите начинания.

Предстои свикване на общото събрание с което той да бъде заменен от нов член на Сдружание за достъпна и качествена храна .

С уважание,
Андрей Велчев
Председател на Управителния съвет на Сдружение за достъпна и качествена храна”