В открития пред няколко години модерен учебен комплекс към катедра “Технология на млякото и млечните продукти” на Университета по хранителни технологии, УХТ, шеф Николай Немигенчев,  доц.  Петя Боянова и ас. Александър Балабанов показаха как се тестват и произвеждат млечните продукти в оборудвана с линия за бяло саламурено сирене и напълно автоматизирана модерна база на УХТ.

“Това е една от последните поколения инсталация, която работи в производствените предприятия. Линията е доокомплектована с мембранни инсталации с камери за зреене и съхранение.

Пресъздали сме малък производствен комплекс с битовите помещения, т.е. модел на производство, който може да се приложи във всяко млекопреработвателно предприятие. Освен, че ще обучаваме студентите в реална работна среда, ще имаме и наше производство, отговарящо на всички съвременни стандарти”, обясни ректорът, проф. Галин Иванов.

В продължение на партньорството на Сдружението за достъпна и качествена храна преподаватели, студенти и вече завършили възпитаници на УХТ ще показват на българската общественост как се произвеждат популярните в цял свят качествени хранителни  продукти и как се гарантира тяхното качеството.

„В своята дейност Сдружението все по-често използва експертизата  и академичния опит при провеждането на тестове за безопасността и качествотото на продукти, за които има съмнение, че бих навредили на здравето на българските потребители“, каза д-р Андрей Велчев, Председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. „В момента 5 наши членове се обучават в Бакалавърски и Магистърски програми на висшето училище въз основа на меморандум за сътрудничество между  двете организации“, добави д-р Велчев.

От създаването на Катедрата по “Технология на млякото и млечните продукти”, през 1947 г са се дипломирали над 1700 студенти (редовни и задочно обучение), сред които и  над 90 чуждестранни. Те успешно се реализират като научни работници, ръководни и технологични кадри в млечната индустрия в страната и чужбина. Защитени са 65 докторски дисертации, от които 20 на чуждестранни специалисти, 45 на български специалисти и 4 дисертации за “доктор на науките”, с което катедрата заема водещо място в Университета по тази форма на обучение. За последните 5 години са защитени 11 докторски дисертации. Катедрата се ръководи от доц. Михаела Иванова.

Сдружението за достъпна и качествена храна и Университета по хранителни технологии ще продължат своето сътрудничество в различни области, свързани с храните, тяхното качество и достъпноство.