Голям български производител на хляб завиши входящия контрол на влаганите в продуктите му суровини и материали, както и контролът на качеството на  готовата продукция. Мерките са предприети след сигнал в платформата на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ www.zdkh.bg за опасни и съмнителни частици, открити в произведен от фирмата бял пшеничен хляб (700 гр.). Задълбочена вътрешна проверка на фирмата – производител за причините довели проблема по цялата верига на производство е установила наличие на подобни частици във влаганата сол в хляба сол.

Незабавно е прекратено влагането на цялата партида проблемна сол, уведомен е доставчика и е поискано изтеглянето на количествата  на хляба от търговските вериги.

Производителят увери, че във фирмата са интегрирани системи за безопасност на продукта, които изключват инциденти от подобен характер.  Производственият процес на хляба е напълно автоматизиран. Предприето е допълнителното обучение на персонала, ангажиран с качествения контрол във фирмата.

Сдружението за достъпна и качествена храна ще продължи да поддържа постоянен контакт с търговските вериги и институциите, ангажирани с гаранцията за достъпна, качествена и произведена от български производители храна, каза председателят на сдружението Д-р Андрей Вълчев.

От началото на годината платформата на Сдружението www.zdkh.bg има над 1 милион посетители. Подадените в нея сигнали касаят предимно занижено качество на млечни продукти, съмнително съдържание и несъответствия на етикетировка и продукта, неправилно съхранение от търговски обекти на 3-литрови кутии вино, както и за  лошо качество на рафинирано слънчогледово масло.

Подаването на сигнал в платформата е много лесно – необходимо е потребителят да попълни публикуваната на страницата на сдружението форма като въведе имената си, имейл адрес и телефон, след което в текстово поле да се опише констатираните от него нередности и да прикачи снимка или файл, ако разполага с такива.

Сдружението продължава да осъществява контрол върху качеството на продуктите предлагани в търговската мрежа и подава сигнали за нередности към институциите, за да гарантира надеждност и качество на всички стоки, предлагани в търговската мрежа.