След проведената работна среща, посветена на темата за кадрите в хранително-вкусовата промишленост и устойчивото развитие на сектора проф. Пламен Моллов, ректор на Университета за хранителни технологии в Пловдив подписа документа за споразумението изготвен от екипите на УХТ и Сдружение „За достъпна и качествена храна“.

Председателят на УС на ЗДКХ д-р Андрей Велчев разговаря с проф. Моллов и с ръководството на университета за предлаганите специалности са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда, което позволява над 80% от обучаемите да започнат работа по специалността още като студенти или до една година след дипломирането. Възпитаници на УХТ са част от висшия мениджмънт във водещи фирми от хранителната и биотехнологичната индустрия, туризма, машиностроенето и енергетиката, за мотивацията и задържането на младите специалисти в сферата, както и за богатия опит на университета, плод на 70-годишна традиция в сферата на общественото хранене и услугите в туризма.

Със сътрудничеството ще се затвърди ролята на двете страни да служат на обществото чрез своя академичен и професионален потенциал като формират съвместно социално отговорни личности, подготвени за съвременните условия на живот в сферата чрез практическо обучение и стажове на студенти в УХТ – Пловдив, включително такива от Магистърска програма по специалност „Безопасност на храните”.

Споразумението включва съвместно между Сдружение ЗДКХ и УХТ да се провеждат лекции и дискусии пред с помощ на студенти и преподаватели от Магистърска програма по специалност „Безопасност на храните”.

“Университетът по хранителни технологии (УХТ) е една от най-старите изследователски и образователни институции на Балканите в областта на хранителната наука и технология. Университетът е водещия в България център за наука и обучение, свързани с технологията на храни и напитки, както и хранителната химия, микробиология и биотехнология и чрез това партньорсво ще търсим млади таланти ангажирани с дейността на организация като ЗДКХ, желаеща да адресира до широката общественост актуални проблеми, свързани с качеството и цените на храните и да даде предложения за решаването им”, каза проф. Пламен Моллов, Ректор на УХТ.

„Целта е професионално кариерно ориентиране на младите наши членове, и подкрепата им в изучаване на предлаганото от УХТ атрактивно портфолио от специалности в областта на храните, напитките и козметичните продукти, храненето и туризма, биотехнологията, икономиката и мениджмънта, компютърните системи и автоматизацията и машинното и

 

 

топлинното инженерство. Високото качество на обучение се потвърждава от безспорната лидерска позиция на университета в направлението „Хранителни технологии“ в Рейтинговата система на висшите училища в България, именно затова сме благодарни на проф. Моллов за възможността за обмен на знания, опит и добри практики, консултации на експертно и ръководно ниво, разработване на съвместни инициативи, проекти и доклади, провеждане на семинари, кръгли маси, обучения, работни срещи и фестивали, каза Андрей Велчев Председател на Управителния съвет на Сдружение „За достъпна и качествена храна“.

 

На снимката: Проф. Пламен Моллов, Ректор на УХТ и д-р Андрей Велчев Председател на Управителния съвет на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ с подписаният документ за сътрудничество.